Argumentationsteknik

Vill du lära dig att gå segrande ur varje argumentation? Då är en kurs i argumentationsteknik i Stockholm något för dig. En sådan kurs lär ut både metoder, knep och tips för hur du ska vinna debatter och samtal och samtidigt låta motparten känna sig både hörd och sedd. Här följer några knep som du kan ta till redan nu.

Håll kommunikationen öppen – Ett effektivt sätt att stänga igen ett samtal med en smäll är att säga att motparten har fel. Detta är inget bra sätt, eftersom det inte leder någonstans och istället skapar en negativ känsla hos båda parter. Istället ska du berätta att du inte håller med och att du har en avvikande åsikt, men är öppen för att diskutera saken.

Argumentationsteknik i vardagen

Argumentationsteknik handlar om få motparten att acceptera att du har en annan inställning och så småningom leda denne in på din väg.

Inser du att du faktiskt har fel? – Det är ingen katastrof, alla ha fel ibland och alla kan vi vara felunderrättade. Det viktiga är att du inte försöker skyla över ditt misstag, utan direkt medger att du hade fel. Den som vågar erkänna sina fel och misstag vinner mycket större förtroende i framtida diskussion och argumentation.

Hur låter du i din argumentation? – En del människor låter arga på rösten när de ska förklara något för andra, utan att de är det minsta arga. Argumentationsteknik i Stockholm handlar också om att kontrollera tonläget, vilket kan förändras när du ska presentera något viktigt. Även om din avsikt bara var att låta bestämd, kan det istället låta ilsket. Tänk på att vara avslappnad och så trevlig som möjligt, annars riskerar du att motparten sätter upp sitt försvar omedelbart.

Låt ”motpart” bli ”medpart” – Det du hela tiden ska jobba för är att få över motparten på din sida, bli din ”medpart” som till slut faktiskt håller med dig. Till att börja med ska du försöka få honom eller henne att hålla med i vissa delar och så småningom har du övertygat i tillräckligt många delar för att helt vinna över denne till din sida. Din argumentationsteknik i Stockholm har gett utdelning och du står som vinnare!

Tips för bra argumentationsteknik

1. Håll dig lugn. Även om du får brinner för dina poäng så måste du svälja och behärska dina känslor. Om du förlorar humöret – förlorar du.

2. Använd fakta som bevis för din position. Fakta är svåra att motbevisa, så samla några relevanta data innan argumentationen börjar. Undersökningar, statistik, citat från relevanta personer och resultat är användbara argument för att bygga ut till stöd för din argumentation.

3. Ställ frågor. Om du kan ställa de rätta frågorna kan du ha kontroll över diskussionen och gör din motståndare naken vid uteblivna svar. Du kan ställa frågor som utmanar utgångspunkt, ”Vilka bevis har du för det påståendet?” Du kan ställa hypotetiska frågor som extrapolera en trend och ge din motståndare en svårigheter, ”Vad skulle hända om varje nation gjorde det?” En annan användbar typ av frågor är att lugnt fråga din motståndare, ”Vad handlar detta om som gör dig så arg?

4. Använd logik. Visa hur en idé följer varandra. Bygg upp din argumentation och använd logik för att underminera din motståndare.

5. Åberopa högre och bättre värderingar. Förutom logik du kan använda lite känslor genom att vädja till värdiga motiv som är svåra att inte hålla med, typ: ”Ska vi inte alla arbeta för att göra världen bättre och säkrare för våra barn?”

Lyssna noga

6. Lyssna noga. Många människor är så fokuserade på vad de kommer att säga att de ignorerar sina motståndare och tar dina argument. Det är bättre att lyssna noga. Du kommer att följa svagheter och brister i motståndarens position och ibland kommer du att få höra något nytt och informativt!

7. Var beredd på att ge motståndaren en bra poäng. Bråka inte varje punkt för sakens skull. Om din motståndare gör en eftergift, för att komma överens, och samtidigt föreslår med ett annat argument. Då gör du en rimlighetsbedömning. T ex; ”Jag håller med er om att fängelset inte omvänder fångar. Det är i allmänhet sant men fängelset fungerar ändå effektivt som ett avskräckande straff”.

8. Studera din motståndare. Ta reda på deras styrkor, svagheter, övertygelser och värderingar. Du kan åberopa andra högre värderingar. Du kan utnyttja deras svagheter genom att vrida deras argument mot dem igen.

9. Leta efter en win-win lösning. Vara öppen för en kompromiss som inrymmer dina viktigaste punkter och några av motståndarens. Du kan inte alltid få en seger i en ”boxningsmatch”, men du kan vinna i en förhandling.

Kombinera olika argumentationstekniker

Det finns olika argumentationstekniker som var och en fokuserar på sin del av argumentationen. Oftast behöver du använda flera stycken av dem för att få fram en väl avvägd argumentation:

• Argumentationsteknik efter målgrupp | ta noga reda på vilka som är dina åhörare och anpassa dina argument efter dessa, snarare än efter dina egna referensramar

• Argumentationsteknik med hjälp av visualisering | använd metaforer, belys med konkreta exempel (tagna ur lyssnarens värld), visa med hjälp av bilder mm

• Argumentationsteknik med rösten som förstärkare | din röst är ett mycket kraftfullt redskap i samband med argumentationer, använd pauser, betoning och olika röstnyanser för att lyfta fram, förstärka och förmedla rätta känslan

• Argumentationsteknik uppbackad av kroppen | ditt kroppsspråk förstärker effektivt det budskap du vill förmedla, använd väl uttänkta gester för att visa dina åsikter

Argumentationsteknik – Hur du kan skriva

1
. Forskning i ämnet för att klargöra din ansökan och argumentering och samla bevisning för att skriva. Titta på motsatta synpunkter så att du kan motverka dem. Gå bortom en grundläggande sökning på Internet och leta efter vetenskapliga böcker och artiklar i biblioteket samt  webbplatser och databaser för att skriva bättre. Välj källor beroende på om de är trovärdiga och verkar respekteras och hänvisade till andra människor som kan skriva, inte bara för att de håller med vad du vill skriva.

2. 
Presentera bevis i skrift, och sedan göra klart varför ditt påstående är korrekt tolkning av bevis. Citera expertutlåtanden och andra undersökningar eller data som stöder ditt påstående och tolkning.

3. 
Adress motargument med att förklara varför de inte är övertygande. Till exempel kan deras forskning bristfällig, eller de kan ha ersatts av nyare och mer tillförlitliga resultat. Den motsatta sidan kan sakna bevis helt eller har logiska brister i sin argumentation.

4
. Inkludera kvalifikationer, erkänner situationer där din ansökan inte innehar sant eller begränsa dess tillämpning omfattning. Detta bidrar till att desarmera potentiella motargument och stärka din trovärdighet. Du kan ta denna åtgärd tidigare i processen om det är mer förnuft i dina argument.

Sammanfatta

5. 
Sammanfatta din ansökan och de viktigaste stödpunkter för att säkerställa läsare avsluta rapporten att förstå exakt vad du menade och varför det är vettigt. Om du uppmanar läsare att vidta åtgärder, göra att en av dina senaste poäng.

6. 
Testa dina argument genom att ha någon läst din rapport. Avgöra om den personen förstår det som du tänkt och om hon är övertygad om. Om inte, ta reda på varför inte, och göra ändringar i rapporten att ta denna svaghet i argumentet.

Hjärtums kurs i argumentationsteknik i Stockholm med experten Christer Isehag är något utöver det vanliga. Han gör dig redo för allehanda utspel under exempelvis semesterveckorna.

De bästa argumenten

Men hur finner du de bästa argumenten?
 Först måste du skapa dig en tämligen klar bild av nuläget och den retoriska situationen, men även sammanhanget, och målgruppen, samt din avsikt och den tes du tänker dig driva. Det gäller således att finna, men många gånger att även uppfinna, de rätta slagfärdiga och framförallt hållbara argumenten. Detta är fundamentalt och grundläggande i all retorik. För utan argument övertygas ingen. Syftet med ett bra argument är ju nämligen att få människor att ta ställning – för eller mot någon eller något.

Retorikkurs i Stockholm

Lite bakgrund: Politiker i dåtidens antikens Grekland och Rom utnyttjade faktiskt gärna en enkel lathund för att samla sina argument. Tillvägagångssättet eller metoden i retorik kan sägas vara en utveckling av frågan ”varför?”. Det är en gammal metod som de flesta politiker använder sig av än idag, vilket du lär dig under en retorikkurs. Egentligen utgår man helt enkelt ifrån att människor ställer sig frågan: ”Har jag någon nytta av det du påstår?”

Nyttan av en retorikkurs i Stockholm kan kombineras med andra sakskäl för att stärka dig, till exempel: Är det möjligt? Är det lätt? Är det nödvändigt? Men, det finns ju också de som faktiskt tycker att nyttan inte är allt här i världen; att det faktiskt finns andra värden här i livet. Att hänsyn exempelvis bör tas till vad lagar och förordningar faktiskt föreskriver. Men även hur moral och etik påverkar oss.

Andra värden är våra känslor för barn, föräldrar, vänner, arbetskamrater och medmänniskor i allmänhet. Inte att förglömma är heder och samvete. Allt detta leder oss inom argumentationsteknik till två huvudgrupper i modern retorik och argumentationsteknik. Den ena kallar man plånbokens argument (logos) och den andra hjärtats argument (ethos och pathos.)

Ett väl utformat argument består således av två delar: dels ett påstående och dels ett eller flera bevis. Påståendet kan vara inriktat mot då nytta eller rationalitet (alltså det grekerna kallade logos), och den andra delen är då karaktär eller moral (ethos) samt personliga känslor och upplevelser (pathos).

Kurs i Argumentationsteknik eller en retorikkurs

Du väljer alltså ett påstående, då kan du använda fyra typer av bevismedel för att stärka dina respektive påstående och skapa ett slagkraftigt argument. Om sedan dina bevis håller, tycks också påståendet vila på fast grund; vilket upplevs att tankegången verkar vara väl underbyggd etcetera. Man kan likna det med att bygga ett hus. Viker sig balkarna så rasar hela konstruktionen. Samma vad som händer med ett tal om mottagarna eller lyssnarna inte tror på den uppbyggda tesen, dina/talarens påståenden och/eller bevis. Därför skall du gå kurs i Argumentationsteknik eller en retorikkurs i Stockholm.

Argumentationsteknik kurs utbildning

Argumentationsteknik